Zgłoszenie reklamacji lub zwrotu w al.to

1. Typ zgłoszenia

Wybierz tę opcję, jeśli Twój produkt jest objęty gwarancją producenta. Informacja o tym kto jest gwarantem znajduje się w opisie produktu.
Wybierz tę opcję, jeśli Twój produkt jest objęty gwarancją x-kom. Informacja o tym kto jest gwarantem znajduje się w opisie produktu. Ten rodzaj gwarancji dotyczy najczęściej produktów pochodzących z linii produkcyjnej x-kom.
Wybierz tę opcję, jeśli Twój produkt jest objęty gwarancją sprzedawcy. Informacja o tym kto jest gwarantem znajduje się w opisie produktu.
Wybierz tę opcję, gdy otrzymałeś z serwisu dokument o braku możliwości naprawy Twojego produktu.

2. Dane zamówienia

3. Informacje o produkcie

Nazwa produktu Numer seryjny Polisa ubezpieczeniowa Akcesoria Hasło

4. Dodatkowe informacje

Zwrot pieniędzy

Wymiana

Naprawa

Wymiana

Naprawa

Wymiana

Zwrot pieniędzy

Obniżenie ceny

Zwrot pieniędzy

Wymiana

Produkt mechanicznie uszkodzony Produkt niezgodny z zamówieniem Produkt nie spełnia moich oczekiwań Produkt nie działa lub działa nieprawidłowo Produkt nie jest zgodny z opisem na stronie Nie chcę podawać przyczyny

rozmiar pliku do 3 MB

5. Dane zgłaszającego

Warunki zgłoszenia

  1. W przypadku wszczęcia postępowania tytułem gwarancji producenta w trakcie jego realizacji spółka al.to występuje wyłącznie jako pośrednik. Warunki gwarancji (termin, forma zakończenia, koszt obsługi serwisowej) określa gwarant. Powyższe postanowienia nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta, wynikających z tytułu rękojmi za wady rzeczy, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2016 r., poz. 380 ze zm.). W przypadku nieuznania reklamacji z tytułu gwarancji przez Producenta lub nieuzasadnionej reklamacji z tytułu gwarancji, Klient zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty wiążące się z procedurą gwarancyjną.
  2. Podstawę nieuwzględnienia roszczeń reklamacyjnych Klienta może stanowić każde uszkodzenie mechaniczne reklamowanego urządzenia, choćby stwierdzone zostało dopiero w serwisie technicznym docelowym, a nie zostało ujawnione w czasie przyjmowania reklamacji przez pracownika spółki al.to. Niniejszym informujemy, że wszelkie uszkodzenia mechaniczne wynikłe z winy użytkownika mogą mieć charakter postępowy i stopniowo mogą prowadzić do pogorszenia się stanu przedmiotu.
  3. Przed przekazaniem spółce al.to reklamowanego urządzenia należy usunąć karty SIM, karty SD, wszelkie dodatkowe akcesoria (etui, zawieszki, folie ochronne, szkło hartowane) oraz dezaktywować funkcje, które blokują dostęp do sprzętu (FMI, konto Google, hasła). Pozostawienie powyższych dodatkowych towarów i funkcji może spowodować znaczne wydłużenie procesu naprawy, a nawet ją uniemożliwić. Sprzedawca może dokonać usunięcia dodatkowego akcesorium urządzenia, jeżeli będzie tego wymagała weryfikacja produktu.
  4. Niniejszym informujemy, że każda naprawa wiąże się z ryzykiem utraty danych znajdujących się na urządzeniu stanowiącym przedmiot reklamacji. Wskazane dane stanowią wyłączną własność klienta, wobec czego sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Zgłaszający przed przekazaniem spółce al.to reklamowanego urządzenia jest zobowiązany do zabezpieczenia/ usunięcia danych osobowych znajdujących się w tym urządzeniu (zdjęć, plików, filmów itp. ). Ochrona danych osobowych nie wymaga przywracania ustawień fabrycznych w urządzeniu.
  5. Osoba zgłaszająca reklamację, a nie będąca nabywcą produktu od spółki al.to może zostać zobowiązana do przedstawienia potwierdzenia własności produktu poprzez okazanie m.in. umowy sprzedaży, pełnomocnictwa lub innego dokumentu określającego własność.
  6. al.to sp. z o.o. zwraca szczególną uwagę na sposób przetwarzania i ochronę danych osobowych Klienta i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Podanie przez Klienta danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa obsługa zgłoszenia reklamacyjnego. Wszelkie szczegóły dot. prywatności i ochrony danych osobowych, w tym obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, dostępne są pod adresem https://www.al.to/polityka-prywatnosci.